Autizm nədir?

Autizmli insanlar və ailələri hansı çətinliklərlə üzləşirlər? Mövcud vəziyyəti autizmlə əlaqəsi olan mütəxəssis və insanlarla danışmaq və müzakirə etmək üçün yeni #autizmitanı podkast rubrikalarla görüşünüzə gələcəyəm.
İlk qonağım uşaq və yeniyetmə psixiatrı uzman dr. Aydan İsgəndərzadə ilə "Autizm nədir?" deyə müzakirə etdik.