kifayət qədər yaxşı ana

Xoşbəxt bir övlad böyütməyin sirri olaraq, valideynlər hər şeyin mükəmməl olmalı olduğunu, övladının ehtiyaclarının dəqiq və tam şəkildə qarşılanmalı olduğunu və səhv etmə şanslarının olmadığını düşünürlər. Mükəmməl bir valideyn olmaq üçün edilən bu səy analarını və atalarını etdiyi qədər uşaqları da narahat edər. Kifayət qədər yaxşı bir ana, övladının ehtiyaclarına şəfqət göstərə bilən, istəklərini başa düşə bilən bir anadır. Kifayət qədər yaxşı bir ana olmaq, özündən, mühitindən və məhdudiyyətlərindən xəbərdar olan, qüsurun insan olmanın bir hissəsi olduğunu qəbul edəndir. Kifayət qədər yaxşı bir ananın əsas məsuliyyəti, körpəsinin qabiliyyətini və məhdudiyyətlərini nəzərə alaraq körpəni xarici gerçəkliyə uyğunlaşdırmaqdır. Lakin bu uyğunlaşma prosesi tədricən həyata keçirilməlidir. Nəticədə, körpənin doğuşun erkən mərhələsindəki bütün ehtiyacları vaxtında, tam və ixtisaslı şəkildə qarşılanmalıdır. Zamanla ananın mükəmməl olmadığı, körpədən başqa bir fərd olduğu, hər ehtiyacına dərhal cavab verə bilməyəcəyi öyrədilməlidir. Lakin bu proses tədricən həyata keçirilməli və körpənin fiziki və zehni bütövlüyünə zərər verilməməlidir.